UNFOLD Ep.63 ทำความรู้จักเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก DNA sequencing และ Gene editing ใน 10 นาที | เทคโนโลยี dna | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

UNFOLD Ep.63 ทำความรู้จักเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก DNA sequencing และ Gene editing ใน 10 นาที | เทคโนโลยี dna

ดูรายละเอียด

• เทคโนโลยีการจัดลำดับดีเอ็นเอและเทคโนโลยีการแก้ไขยีนคืออะไร • เหตุใดเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะมีความสำคัญในอนาคต • เราจะลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไร ค้นหาใน UNFOLD หลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร #KKP #KiatnakinPhatra #Kiatnakinphat #Invest #Technology #DNA #DNAsequencing #Gene #Geneediting #BigThing #Future — KKP Wealth Management KKP Edge บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนส่วนบุคคลและวางแผนการเงิน โทร. 02 305 9559 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“KKPS”) สงวนลิขสิทธิ์. ห้ามใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ คัดลอก หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้อื่นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KKPS เอกสารนี้จัดทำโดย KKPS เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน บุคคลใดที่พิจารณาการลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงิน หรือความจำเป็นของตน และควรขอคำแนะนำจากอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมหรืออย่างอื่นของการลงทุนเฉพาะ ข้อมูลในที่นี้ได้รับจากแหล่งที่เชื่อถือได้ต่างๆ อย่างไรก็ตาม KKPS ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ ความคิดเห็นและการประมาณการทั้งหมดถือเป็นดุลยพินิจของ KKPS ณ วันที่ในรายงาน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนควรตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบของเขา/เธอในการขอคำแนะนำทางกฎหมายและ/หรือภาษีเกี่ยวกับผลทางกฎหมายและภาษีของธุรกรรมการลงทุนของเขา/เธอ หากนักลงทุนเปลี่ยนที่อยู่อาศัย สัญชาติ สัญชาติ หรือสถานที่ทำงาน เป็นความรับผิดชอบของเขา/เธอที่จะต้องเข้าใจว่าธุรกรรมการลงทุนของเขา/เธอได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเมื่อใดที่มีผลบังคับใช้ ภัทรไม่ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ/หรือภาษี และไม่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของเขา/เธอ นักลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่นควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้สูญเสียเงินต้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและสกุลเงินของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเอกสาร หรือหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ ก่อนตัดสินใจ นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเข้าใจถึงคุณสมบัติ เงื่อนไข และความเสี่ยงในการลงทุนของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน และนักลงทุนควรติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนที่บริษัทจัดการกองทุน หรือ KKPS.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#UNFOLD #Ep63 #ทำความรจกเทคโนโลยเปลยนโลก #DNA #sequencing #และ #Gene #editing #ใน #นาท [vid_tags] UNFOLD Ep.63 ทำความรู้จักเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก DNA sequencing และ Gene editing ใน 10 นาที เทคโนโลยี dna

You may also like