GoNoGuide Tips #56 – การเตรียมเอกสารขอวีซ่า วีซ่าเชงเกน วีซ่าท่องเที่ยว / Tourist Schengen Visa | ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ภาษาอังกฤษ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

GoNoGuide Tips #56 – การเตรียมเอกสารขอวีซ่า วีซ่าเชงเกน วีซ่าท่องเที่ยว / Tourist Schengen Visa | ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด

รายการเอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นนักท่องเที่ยวโดยย่อ 1. ต้นฉบับและสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก+สำเนาวีซ่าอื่นๆ (ถ้ามี) 2. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าที่กรอกจากเว็บไซต์สถานทูต – ภาพถ่ายไบโอเมตริกซ์ 2 ใบ: กว้าง 35 มม. ยาว 45 มม. หน้ากว้าง 32-36 มม. หน้าตรงกลางภาพ ขาวหรือเทาพื้นเห็นชัด หน้าทุกคนก็สว่างเท่ากัน ห้ามคลุมศีรษะ – แผ่นที่ 1 แนบมากับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า 2 ให้เขียนชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ และหมายเลขพอร์ตพาสของคุณที่ด้านหลังภาพ (มอบให้กับเจ้าหน้าที่ในระหว่างการสัมภาษณ์) 3. แบบฟอร์มการจองโรงแรมรายวัน (ยกเลิกได้ ห้ามจองจริง) 4. แบบฟอร์มจองเที่ยวบิน (ยกเลิกการจองได้ ห้ามจองจริง) 5. หลักฐานทางการเงิน 5.1 หนังสือรับรองทางการเงินเพื่อขอที่ธนาคาร บอกพวกเขาว่าคุณสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ไม่ใช่ใบแจ้งยอด) เป็นภาษาอังกฤษ 5.2 บัญชีเดินบัญชีธนาคาร (statement) บัญชีที่มีเงินมากที่สุดในรอบ 3-6 เดือนที่ผ่านมา + พิมพ์จากเว็บ 5.3 บัญชี (statement) ) บัญชีรองหากมีการแจกจ่ายหลายบัญชีในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา 5.4 หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น พอร์ตหุ้น หนังสือรับรองพอร์ตหุ้น กำหนดการจ่ายหุ้นปันผล ภาพพิมพ์จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โฉนดที่ดิน ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หลักฐานการชำระภาษี เป็นต้น 6. หลักฐานการทำงาน 6.1 หนังสือแสดงผลงานในภาษา eng ที่มาของรายได้ – LETTER OF INTRODUCTION FOR VISA APPLICATION ถ้าไป 2 คน โดยที่สปอนเซอร์คนแรกเป็นสปอนเซอร์คนที่ 2 ไม่ต้องส่งหลักฐานการเงิน แต่ต้องทำจดหมาย 2 ฉบับ – LETTER OF INTRODUCTION FOR VISA Application – LETTER OF SPONSOR 6.2 – กรณีพนักงานบริษัท – ใบรับรองการทำงาน, ใบอนุญาตการลาพักร้อน ระบุตำแหน่ง จำนวนปีที่ทำงานและเงินเดือน (ภาษาอังกฤษ) – กรณีเจ้าของธุรกิจ – หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า รูปถ่ายร้าน-บริษัท (สถานทูตบางแห่งจะให้แปลเอกสาร ส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษ) – กรณีประกอบอาชีพอิสระ – จดหมายอธิบายที่มาของรายได้ (ใช้อันเดียวกันได้) เช่น LETTER OF INTRODUCTION) หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) เช่น รูปภาพสินค้า เว็บไซต์ หลักฐานการเป็นผู้ขาย รวบรวมให้ได้มากที่สุด 7. สำเนาทะเบียนสมรส +สำเนาใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ (สถานทูตบางแห่งจะมีการแปลเอกสาร ส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษ) หมายเหตุ : – เอกสารอาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับสถานทูตแต่ละแห่ง – สถานทูตบางแห่งกำหนดให้ต้องแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษ ต้องดูเงื่อนไขให้ดี) – ต้องเซ็นสำเนาทุกฉบับ ——————— GoNoGuide Tips #16 l วิธีจองเที่ยวบินเพื่อขอวีซ่า วิธีจองเที่ยวบินสำหรับการขอวีซ่า GoNoGuide Tips #39 l จองโรงแรม Visa ใน 2 นาที ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต จองโรงแรมสำหรับ Visa App GoNoGuide Tips #41 l ซื้อประกันออนไลน์ ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทาง การยื่นขอวีซ่า GoNoGuide Tips #48 l วิธีเขียนจดหมายรับรองวีซ่า Schengen Visa —- —————– ต้องการสนับสนุนเรา – GoNoGuide Services / Support GoNoGuide ดูลิงค์นี้เพื่อดูรายละเอียด ——————— อ๊บและจี๋ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนมาก ๆ จากก้นบึ้งของหัวใจ สำหรับการสนับสนุนของคุณ ^___^ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ——————— กล้องที่ใช้ : Sony Rx100 m3 Canon EOS m3 + -55mm – —- —————- ติดตาม GoNoGuide ได้ที่ Facebook : Website : IG : Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#GoNoGuide #Tips #การเตรยมเอกสารขอวซา #วซาเชงเกน #วซาทองเทยว #Tourist #Schengen #Visa การเตรียมเอกสารขอวีซ่า,การเตรียมเอกสาร,ขอวีซ่า,วีซ่าเชงเกน,วีซ่าท่องเที่ยว,Shcengen Visa,Tourist Shcengen Visa,วิธีขอวีซ่า,ขอวีซ่าด้วยตัวเอง,รับทำวีซ่า,รับขอวีซ่า,คนไทย,ท่องเที่ยว,เที่ยวยุโรป GoNoGuide Tips #56 – การเตรียมเอกสารขอวีซ่า วีซ่าเชงเกน วีซ่าท่องเที่ยว / Tourist Schengen Visa ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ภาษาอังกฤษ

You may also like