Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด | คําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเทศบาล | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด | คําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเทศบาล

ดูรายละเอียด

#ชี้ช่อง #ใช้เงิน #ผิดประเภทไหน #คู่มือการจัดการไฟท้องถิ่น “ให้ชาวบ้านช่วยดับไฟ กินแต่ไข่ต้มกับน้ำพริกตาแดง?” คำถามบ้านๆ ที่แสดงความไม่พอใจของงบประมาณ อย่างที่เราทราบกันดีว่า “แนวหน้า” ที่จะช่วยจัดการต้นตอของควันและฝุ่นไฟป่าคือชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ป่า คำถามคลาสสิกคือ แล้วเงินจะมาจากไหน เพื่อจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย #ไม่มีงบประมาณ #งบไม่พอ #การเงินมีในท้องถิ่น #ใช้ยาก #วุ่นวาย #กลัวโดนตรวจ #ภายในไม่ชัดเจน #โอนพันธกิจจากกรมป่าไม้ไม่เป็น สมบูรณ์ สังคมภายนอกกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือและอยากเห็นสถานการณ์ควันไฟป่าดีขึ้น แต่อาจไม่รู้ว่าล็อค หรือมีปัญหาตรงไหน ทำอย่างไร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กฎหมายกลายเป็น อุปสรรคในการแก้ปัญหา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพื่อช่วยชี้ช่องทาง/แนวทางปฏิบัติ ที่ซ่อนอยู่ในระเบียบต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นใช้เงินอุดหนุนชุมชนได้ โดยปราศจากความผิด เช่น ถ้าไม่มีอำนาจในพื้นที่ทับซ้อนกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ควรบูรณาการอย่างไร? กรณีปฏิบัติการข้ามพื้นที่ จะประสานงานกับนายอำเภอได้อย่างไร? การใช้ช่องทางที่กำหนดไว้ในข้อบังคับต่างๆ เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน กฏระเบียบการเดินทาง รายละเอียด #ดูในคลิปครับ #ฝากแชร์คลิปนี้ ถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลต่างๆ เพื่อให้เข้าใจกันและมีความกล้าหาญในการจัดการภารกิจนี้ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาเฉพาะ ท่ามกลางข้อจำกัดของกฎหมายที่อนุญาต สิ่งที่ต้องแก้ไขให้ชัดเจนจากนี้ไปคือการแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคณะกรรมการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #กระจายอำนาจเป็นคำตอบที่สำคัญในการแก้ปัญหานี้ #ฝุ่นควันไฟป่า #ส.ต๋อง บอกเลย #หนังสือป่า Thank you : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมศักยภาพชุมชนและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาควันไฟจากไฟป่า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) : สภาการหายใจเชียงใหม่.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#Forestbook #EP112 #สตง #ขอบอกชชองทองถน #ใชเงนแบบไหนไมผด [vid_tags] Forestbook EP112 : สตง. ขอบอก_ชี้ช่องท้องถิ่น ใช้เงินแบบไหนไม่ผิด คําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเทศบาล

You may also like