Ep.9 | ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | by HR_พี่โล่ | เอกสาร ลา ออก | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

Ep.9 | ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | by HR_พี่โล่ | เอกสาร ลา ออก

ดูรายละเอียด

คู่มือเงินเดือน Ep.9 | ลงทะเบียนว่างงานแต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ตาม HR_Phi Lo เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีว่างงาน 1. ต้องจดทะเบียนว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการเลิกจ้าง เพื่อแสดงสิทธิไว้ก่อน 2. มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานให้เหมาะสมตามที่กำหนด 3.ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน 4.ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่จัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง 5. ผู้ว่างงานต้องไม่เลิกจ้างเนื่องจากคดีทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดอาญาโดยจงใจต่อนายจ้างจงใจสร้างความเสียหายแก่นายจ้าง ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับงานหรือคำสั่งชอบด้วยกฎหมายในคดีร้ายแรง ให้ออกจากหน้าที่ 7 วันทำการติดต่อกันโดยไม่มี เหตุอันสมควร ความประมาททำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่นายจ้าง ต้องโทษจำคุก 6. ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนกรณีชราภาพ 7. มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันที่ว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างคนสุดท้าย 8. ไม่ทำประกันโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 # ขอรับสวัสดิการการว่างงาน #ขึ้นทะเบียนการว่างงาน #คู่มือเงินเดือน สามารถติดตามคลิปที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง Ep.1 แนะนำตัว. จุดเริ่มต้นและจุดประสงค์ในการทำคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน Ep.2 คุณแม่มีสิทธิอะไรบ้าง? จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2019 | คู่มือเงินเดือน Ep.3 ลาตาม พรบ.แรงงาน ใหม่ 2019 | คู่มือเงินเดือน Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือเงินเดือน Ep.5 พนักงานหญิงไปทำงานวันแม่ ใช้สิทธิ์ลางานได้หรือไม่? | คู่มือเงินเดือน Ep.6 หลังจากส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ทำไมยังใช้สิทธิ์รับการรักษาพยาบาลไม่ได้? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน Ep.7 ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านแอป SSO Connect | คู่มือเงินเดือน Ep.8 สิทธิได้รับเมื่อเลิกจ้าง | คู่มือเงินเดือน Ep.9 ทะเบียนว่างงานแต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน Ep. 10 ฉันไม่ได้ทำงานน้อยกว่าหนึ่งเดือน อยากเลิกทำได้ไหม คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน Ep. 11 วันลาป่วย สิทธิที่พนักงานควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือเงินเดือน Ep.12 บริษัทประกันมีกี่แบบ? คุณจะได้รับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างไร? | คู่มือเงินเดือน Ep. 13 หลังเลิกงาน ยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือน คุณรู้หรือไม่? | คู่มือเงินเดือน Ep. 14 กฎหมายกำหนดระยะเวลาคุมประพฤตินานแค่ไหน? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน Ep. 15 นายจ้างสามารถขยายระยะเวลาทดลองงานอีกปีหนึ่งได้หรือไม่? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน Ep. 16. ประสบการณ์ไม่สามารถชดใช้ค่าคลอดบุตรได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือเงินเดือน Ep.17 เด็กฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือเงินเดือน Ep. เงินชดเชยการขาดรายได้ในกรณีเจ็บป่วยบางอย่าง ใครมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว? | คู่มือเงินเดือน Ep.19 ตรวจสอบเงินสมทบด้วยตัวเองผ่าน SSO Connect | คู่มือเงินเดือน Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่พนักงานควรรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน Ep.21 ถาม-ตอบ ลากิจ | คู่มือเงินเดือน..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#Ep9 #ขนทะเบยนวางงาน #แตไมไดรบเงน #ความจรงทตองร #HRพโล คู่มือมนุษย์เงินเดือน,LolyDiary,ขึ้นทะเบียนว่างงาน,สิทธิประกันสังคม,ผู้ประกันตนตามมาตรา 39,สิทธิประโยชน์ประกันสังคม,lolydiary,กฏหมายแรงงาน มนุษย์เงินเดือน,มนุษย์เงินเดือน,by HR_พี่โล่ Ep.9 | ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | by HR_พี่โล่ เอกสาร ลา ออก

You may also like