Ct-scan เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ มาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง Ep.4 #อาการป่วยนิ่วไต | x-ray คอมพิวเตอร์ คือ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

Ct-scan เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ มาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง Ep.4 #อาการป่วยนิ่วไต | x-ray คอมพิวเตอร์ คือ

ดูรายละเอียด

CT SCAN (CT Scan หรือ Computerized Tomography Scan) คือการวินิจฉัยโรคโดยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แพทย์จะทำการฉายรังสีเอกซ์ทั่วร่างกายเพื่อทำการตรวจ จากนั้นใช้คอมพิวเตอร์ฉายภาพลักษณะและอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติทางร่างกายต่อไป โดยวิธีนี้จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูง #หลังจากสลายนิ่วในถุงน้ำดี 👉 อีก 1 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับฉัน ติดต่อถ่ายทำ / โฆษณาสินค้าต่างๆ ได้ที่ ID Line / wutkhambai ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#Ctscan #เอกซเรยคอมพวเตอร #มาแชรประสบการณเลาสกนฟง #Ep4 #อาการปวยนวไต ctscan,เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ Ct-scan เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ มาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง Ep.4 #อาการป่วยนิ่วไต x-ray คอมพิวเตอร์ คือ

You may also like