8 ทักษะ พลเมืองดิจิทัล ที่เราต้องมี! Digital Citizenship คืออะไร | DGTH | อินเทอร์เน็ต อ่านว่า | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

8 ทักษะ พลเมืองดิจิทัล ที่เราต้องมี! Digital Citizenship คืออะไร | DGTH | อินเทอร์เน็ต อ่านว่า

ดูรายละเอียด

ตอนนี้เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเด็กหรือวัยชราก็เหมือนกับการเป็นเด็กที่ต้องเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอีกครั้ง ….

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#ทกษะ #พลเมองดจทล #ทเราตองม #Digital #Citizenship #คออะไร #DGTH [vid_tags] 8 ทักษะ พลเมืองดิจิทัล ที่เราต้องมี! Digital Citizenship คืออะไร | DGTH อินเทอร์เน็ต อ่านว่า

You may also like