640906.8 เรียนรู้อาหารฤทธิ์เย็น ร้อน ผลไม้ ผัก ข้าว ถั่ว ไขมัน | ผัดพริกหยวก | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

640906.8 เรียนรู้อาหารฤทธิ์เย็น ร้อน ผลไม้ ผัก ข้าว ถั่ว ไขมัน | ผัดพริกหยวก

ดูรายละเอียด

จัดทำโดย The Medical Way of Dharma Foundation of Thailand Youtube : หมอเขียว หมอวิทย์ (หมอเขียวทีวี) Website : www.morkeaw.net Facebook : หมอเขียวแฟนคลับ.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#เรยนรอาหารฤทธเยน #รอน #ผลไม #ผก #ขาว #ถว #ไขมน หมอเขียว,แพทย์วิถีธรรม,ยา,เม็ด,กัวซา,ดีทีอกซ์,ล้างพิษ,ใจเพชร,สวนป่านาบุญ,ธรรมะ,กิเลส,ปฏิบัติธรรม,ยา9เม็ด,สาธารณสุข,เศรษฐกิจพอเพียง,หมอ,คนป่วย,มะเร็ง,ความดัน,เบาหวาน,ไตวาย,ฟอกไต,สุขภาพพึ่งตน,ทุกข์ 640906.8 เรียนรู้อาหารฤทธิ์เย็น ร้อน ผลไม้ ผัก ข้าว ถั่ว ไขมัน ผัดพริกหยวก

You may also like