3 หลักของการอ่านงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | งบกระแสเงินสด คือ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

3 หลักของการอ่านงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน | งบกระแสเงินสด คือ

ดูรายละเอียด

งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงว่าเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจเป็นอย่างไร? เนื่องจากการบันทึกกำไรขาดทุนเป็นเกณฑ์คงค้าง อาจไม่มีเงินสดเข้าหรือออกจริง งบกระแสเงินสดแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้… 1. เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน โดยจะดูเฉพาะเงินสดเข้าหรือออกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเท่านั้น 2. เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ดูเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุน เช่น การลงทุนในโรงงาน การขยายธุรกิจ การลงทุนในหลักทรัพย์ 3. เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ดูกระแสเงินสดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน เช่น การยืมเงิน การจ่ายเงินกู้ การจ่ายเงินปันผล วันนี้ผมจะมาเล่าถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) เกี่ยวกับหลักการ 3 ประการของการอ่านงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ไปติดตามกันได้เลย ติดตามคลิปอื่นๆ จากช่อง youtube นี้ . คอร์สออนไลน์ I-INVESTOR ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#หลกของการอานงบกระแสเงนสดจากการดำเนนงาน หมอยุ่งอยากมีเวลา,งบกระแสเงินสด,กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน,งบการเงิน,CFO 3 หลักของการอ่านงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน งบกระแสเงินสด คือ

You may also like