ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร | 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร สรุป | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร | 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร สรุป

ดูรายละเอียด

ความรู้แผ่นที่ 1 (Introduction to Computer Course) เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร – ความหมายของคอมพิวเตอร์ – การทำงานของคอมพิวเตอร์ – ลักษณะของคอมพิวเตอร์ – ประโยชน์ของเครดิตคอมพิวเตอร์จาก… อาจารย์จอม โทร. 074-752500.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#ใบความรท #เรอง #คอมพวเตอรคออะไร [vid_tags] ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร 1. คอมพิวเตอร์คืออะไร สรุป

You may also like