แฟชั่น มศว cci แฟชั่นโชว์ “Thailand InnoCreative Silk 2019” | อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

แฟชั่น มศว cci แฟชั่นโชว์ “Thailand InnoCreative Silk 2019” | อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ดูรายละเอียด

แฟชั่นโชว์ “Thailand InnoCreative Silk 2019” EP 1 แผนกผ้าไหมหม่อน ร่วมกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว. และ สิงห์ คอมเพล็กซ์ จัดงาน “Thailand InnoCreative Silk 2019” นิทรรศการผ้าไหมไทยสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยและพัฒนา สร้างสรรค์และสร้างสรรค์ ภายใต้ความร่วมมือของกรมหม่อนไหมและวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการ CoolMode Thai Silk การพัฒนาผ้าไหมยืด สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผ้าบาติกผ้าไหมภาคใต้ รูปแบบ โดยนำเสนอแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยสร้างสรรค์ #singhacomplex #mulberry silk #srinakharinwirotuniversity #fashswu #thailandinnocreativesilk2019 #CoolModeThaiSilk #thaisilk ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#แฟชน #มศว #cci #แฟชนโชว #Thailand #InnoCreative #Silk #singhacomplex,#กรมหม่อนไหม,#srinakharinwirotuniversity,#fashswu,#thailandinnocreativesilk2019,fashion,fashionshow,fashswucci,cci แฟชั่น มศว cci แฟชั่นโชว์ “Thailand InnoCreative Silk 2019” อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

You may also like