แจงหนังสือลาออกของ ผอ.สุวรรณภูมิ ยังไม่มีผลอนุมัติ ข่าวค่ำ วันที่ 13 มีนาคม 2563 #NBT2HD | จดหมายลาออกจากงาน | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

แจงหนังสือลาออกของ ผอ.สุวรรณภูมิ ยังไม่มีผลอนุมัติ ข่าวค่ำ วันที่ 13 มีนาคม 2563 #NBT2HD | จดหมายลาออกจากงาน

ดูรายละเอียด

ประเด็นการลาออกจากผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร.ท. สุธีรวัฒน์ สุวรรณรัตน์ น่าจะมาจากปัญหาการบริหารงานป้องกันการแพร่กระจายของ “โควิด-19” ในสนามบิน จนกลุ่มคนงานจากเกาหลีใต้ถอนตัวออกจากการคัดกรองรวมทั้งจัดสรร ของหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเรื่องนี้ มีคำอธิบายจากนายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#แจงหนงสอลาออกของ #ผอสวรรณภม #ยงไมมผลอนมต #ขาวคำ #วนท #มนาคม #NBT2HD #ข่าวNBT2HD,#ข่าวล่าสุด,#NBT,#NEWS,#NBT2HD,#NewsNBT2HD,#NBTNews,#สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แจงหนังสือลาออกของ ผอ.สุวรรณภูมิ ยังไม่มีผลอนุมัติ ข่าวค่ำ วันที่ 13 มีนาคม 2563 #NBT2HD จดหมายลาออกจากงาน

You may also like