เสื้อคุณภาพดี ได้ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย มีขายที่โลตัส l กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 26 ส.ค.64 | อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

เสื้อคุณภาพดี ได้ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย มีขายที่โลตัส l กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 26 ส.ค.64 | อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ดูรายละเอียด

เสื้อใส่สบาย ราคาจับต้องได้ แถมได้ป้ายคุณภาพสินค้าผ้าไทย ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย มีจำหน่ายที่โลตัส ต้องไปหาซื้อแล้ว ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DOE) โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 เพื่อเร่งยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น ผู้ผลิตเส้นด้าย ผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอที่บ้าน และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ด้วยองค์ประกอบสิ่งทอโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานและขอการรับรองภายใต้โลโก้ Quality of Thai Textiles Tag (Thailand Textiles Tag) หรือฉลากคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอของไทย เน้นคุณภาพความคงทนของสีผ้าและความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและพิจารณาที่มาของผลิตภัณฑ์ตามหลักสากล ได้แก่ – เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) หมายถึง กรณีผู้ประกอบการซื้อเส้นใยแล้วปั่นเป็นเส้นด้ายในประเทศไทย – ผ้าที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward) หมายถึง กรณีของผู้ประกอบการที่ซื้อเส้นด้ายและนำไปผ่านกระบวนการทอหรือถักในประเทศไทย รวมทั้งผ่านกระบวนการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยกระดับและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ได้มาตรฐานสากล.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#เสอคณภาพด #ไดฉลากคณภาพผลตภณฑสงทอไทย #มขายทโลตส #กรมสงเสรมอตสาหกรรม #สค64 ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย,ThailandTextilesTag,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,โลตัส,เสื้อคุณภาพดี,ราคาไม่แพง เสื้อคุณภาพดี ได้ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย มีขายที่โลตัส l กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 26 ส.ค.64 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

You may also like