"เพราะเราเลือกได้" การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี | คุณสมบัติ ของ ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ง | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

"เพราะเราเลือกได้" การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี | คุณสมบัติ ของ ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ง

ดูรายละเอียด

เชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี ออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ #การเลือกตั้งเทศบาล #สำนักงานประชาสัมพันธ์ #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#quotเพราะเราเลอกไดquot #การเลอกตงสมาชกเทศบาลและนายกเทศมนตร [vid_tags] "เพราะเราเลือกได้" การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี คุณสมบัติ ของ ผู้ มี สิทธิ เลือกตั้ง

You may also like