สินเชื่อพนักงานรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว บริษัท ITTP ใจดี อีซี่แคช อนุมัติไว วงเงิน 1.5 เท่าของรายได้ | หนังสือรับรองเงินเดือน บริษัท | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

สินเชื่อพนักงานรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว บริษัท ITTP ใจดี อีซี่แคช อนุมัติไว วงเงิน 1.5 เท่าของรายได้ | หนังสือรับรองเงินเดือน บริษัท

ดูรายละเอียด

#สินเชื่อ#สินเชื่อส่วนบุคคล#สินเชื่อพนักงานรายวัน E-mail : kengleo@gmail.com Facebook fanpage : Instagram : kengpilot Tiktok : kengpilot line : รายละเอียดสินเชื่อ Jaidee Easy Cash วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี เงื่อนไขการลดอัตราดอกเบี้ยในการสมัคร Jaidee Loan Easy Cash เป็นพนักงานรายวันหรือรายเดือน โดยรับเงินเดือนผ่านธนาคาร (หรือนำเงินเข้าธนาคารเองทุกเดือนตามเงินเดือนในสลิป) รายได้รวม 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน การจ้างงานเกิน 6 เดือน มีประวัติการชำระเงินที่ดีกับสถาบันอื่นมากกว่า 6 เดือน เครดิต สำนัก) หนี้รวมไม่เกิน 60% ของรายได้ มีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิตไม่เกิน 2 แห่ง (ไม่รวมสินเชื่อบ้านและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์) วิธียื่นคำขอ 1. เตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือสำเนา (ไม่เกิน 2 เดือน) สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าหนังสือระบุ ชื่อ-เลขบัญชี กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (เลือก 1. ใบสมัครสินเชื่อ) ส่วนบุคคล) กรณีขอสินเชื่อฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ ให้ขอสินเชื่อฉุกเฉิน ไลน์. (พิจารณาวงเงินที่สูงกว่า 1.5 เท่าของรายได้) ​ 2. เตรียมและแอด Line @ittp ถ่ายรูปเอกสารแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนส่งจริง เซ็นเอกสารให้ถูกต้องทุกจุด เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งใหม่​ 3. ตรวจสอบความถูกต้องและส่งไปรษณีย์ EMS ที่อยู่บริษัท ITTP Company Headquarters Company Limited เลขที่ 3 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ​(มีข้อสงสัยในการเตรียมเอกสาร โทร 02-821-5724 ​).

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#สนเชอพนกงานรายวน #ลกจางชวคราว #บรษท #ITTP #ใจด #อซแคช #อนมตไว #วงเงน #เทาของรายได keng kk,กู้เงิน,สินเชื่อ,สินเชื่อ ไม่เช็ค เครดิต บู โร 2020,สินเชื่อ ไม่เช็ค บู โร ถูกกฎหมาย,สินเชื่อ ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน,สินเชื่อ ธนาคาร,สินเชื่อ ส่วน บุคคล อนุมัติ 30 นาที,สินเชื่อ อนุมัติเร็ว 30 นาที,สินเชื่อไม่เช็คบูโร,สินเชื่อไม่เช็คบูโร 2563,สินเชื่อไม่เช็คภาระหนี้ 2020,สินเชื่อธนาคาร,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่ออนุมัติเร็วทันใจ,สินเชื่ออนุมัติไว,สินเชื่ออนุมัติง่าย,สินเชื่อพนักงานรายวัน,สินเชื่อลูกจ้างรายวัน,ไอทีทีพี,ITTP,สินเชื่อใจดี อีซี่แคช,ใจดี อีซี่แคช สินเชื่อพนักงานรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว บริษัท ITTP ใจดี อีซี่แคช อนุมัติไว วงเงิน 1.5 เท่าของรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน บริษัท

You may also like