สวดแผ่เมตตา สัพเพสัตตา… ทำนองไพเราะมาก สวดทุกวันได้อานิสงฆ์สูง/ฟังธรรมะก่อนนอน/Dhamma delivery | สับ เพ สับ ตา | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

สวดแผ่เมตตา สัพเพสัตตา… ทำนองไพเราะมาก สวดทุกวันได้อานิสงฆ์สูง/ฟังธรรมะก่อนนอน/Dhamma delivery | สับ เพ สับ ตา

ดูรายละเอียด

การแผ่เมตตามีคุณธรรมสูง พึงแผ่เมตตาทุกวัน แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เกิดเจ็บไข้ตายไปด้วยกัน อาเวราฮอนตุจงมีแต่ความสุขความเจริญ. อย่าได้มีความสงสารซึ่งกันและกันเลย อัพ ยะพัชรธุ์ จงเป็นสุข อย่าเบียดเบียนกัน อนิกาฮอนตุ จงเป็นสุขเถิด สุขี อัตตาน้ำ ปริหารันตุ จงอย่ามีทุกข์และสุขเลย ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ..ขอให้ทุกบุญจงประสบผลสำเร็จแก่ทุกท่าน.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#สวดแผเมตตา #สพเพสตตา #ทำนองไพเราะมาก #สวดทกวนไดอานสงฆสงฟงธรรมะกอนนอนDhamma #delivery [vid_tags] สวดแผ่เมตตา สัพเพสัตตา… ทำนองไพเราะมาก สวดทุกวันได้อานิสงฆ์สูง/ฟังธรรมะก่อนนอน/Dhamma delivery สับ เพ สับ ตา

You may also like