สรุป! การยื่น #งบการเงิน และ #ภงด50 ปี 2563 เลื่อนแบบไหน มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง ? | การ ยื่น งบ การเงิน | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

สรุป! การยื่น #งบการเงิน และ #ภงด50 ปี 2563 เลื่อนแบบไหน มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง ? | การ ยื่น งบ การเงิน

ดูรายละเอียด

สรุปงบการเงินและ ภงด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 Pre-Nom ที่รวบรวมมาจากข้อมูลทั้งหมด ณ ตอนนี้ ถ้ามีอะไรจะปรับปรุงเพิ่มเติม+แก้ไขครับ (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ) . เริ่มกันที่ “งบการเงิน” ก่อน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลื่อนเฉพาะ “บริษัท” ที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมประกาศอย่างเป็นทางการ โดยให้เลื่อนการประชุมได้ถึง 1 เดือน ยื่นรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 มิ.ย. 64 และส่งงบการเงินภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 และต้องมีคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมทั้งการยื่นงบการเงินของบริษัท ดังนั้น งบการเงินจึงสรุปได้ว่าบริษัทมีสิทธิแต่ ห้างหุ้นส่วนไม่ร่วมมือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่ต้องเป็นกรณี “ส่งทางอินเทอร์เน็ต” ในกรณีของกรมสรรพากรจะมีมากขึ้นหากนิติบุคคลจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 64 จะต้องยื่นคำร้องเลื่อนการประชุมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ดังนั้น ป.ป.ช. แบบฟอร์ม 50 จะถูกขยายสำหรับทั้งบริษัท และห้างสรรพสินค้า แต่ต้อง “ส่งทางอินเทอร์เน็ต” เท่านั้น บทสรุปของเรื่องนี้ นักบัญชีควรเลือกทางไหน สำหรับผม ถ้าใครทำได้ทันก็ส่งตรงเวลาได้เลยครับ สามารถยื่นต่อได้ถูกต้อง หากบริษัทอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อันนี้ขยายเวลาและใช้สิทธิอย่างเต็มที่ สำหรับการยื่นงบการเงินและแบบภาษี แต่ถ้ากรณีไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีสิทธิขยายเวลา อันนี้ต้องระวัง เพราะถึงจะยื่นภาษี แต่ก็ยังมีโอกาสโดนปรับจากการยื่นงบการเงิน.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#สรป #การยน #งบการเงน #และ #ภงด50 #ป #เลอนแบบไหน #มอะไรทตองรบาง งบการเงิน,ภาษี,กรมสรรพากร,ภงด50,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,TAXBugnoms สรุป! การยื่น #งบการเงิน และ #ภงด50 ปี 2563 เลื่อนแบบไหน มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง ? การ ยื่น งบ การเงิน

You may also like