ศัพท์ทั่วไป เกี่ยวกับ การตลาดและโฆษณา | ศัพท์การตลาด | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ศัพท์ทั่วไป เกี่ยวกับ การตลาดและโฆษณา | ศัพท์การตลาด

ดูรายละเอียด

โดย ผศ. ศ.ดร.พราว อรุณรังษีเวช อาจารย์พิเศษ ที่ Gotham University เกิดที่ Central City ครับ อิอิ คำที่อ่านแปลมีดังนี้ ad Agency , ลูกค้าพึงพอใจ , บรรจุภัณฑ์ , augmented product , ปฏิเสธ , ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า , ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม , บริการจัดส่ง , การทดสอบล่วงหน้า , การระบุตราสินค้า , ส่วนลด , ผลิตภัณฑ์ , มาสคอตของแบรนด์ , ช่องทางการจัดจำหน่าย , ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ , กลยุทธ์ตราสินค้า , การรับรอง , เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ , งบประมาณ , ผู้ประกอบการ , วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ , ธุรกิจ , การวิจัยภาคสนาม , การจัดวางผลิตภัณฑ์ , พฤติกรรมการซื้อ , ความมั่นคงทางการเงิน , การส่งเสริมการขาย , พฤติกรรมการซื้อ , การเงิน , ความถี่ในการซื้อ , แคมเปญ , นวัตกรรม , คุณภาพ , การรับรองผู้มีชื่อเสียง , โลจิสติกส์ , ฝ่ายขาย , การแข่งขัน , ลูกค้าประจำ , สถิติการขาย , ความแตกต่างทางการแข่งขัน , การวิจัยตลาด , สินค้าที่จับต้องได้/จริง , คู่แข่ง , ฝ่ายการตลาด , เป้าหมาย ลูกค้า , ผลิตภัณฑ์หลัก , ส่วนประสมทางการตลาด , กลุ่มเป้าหมาย , ต้นทุน , Marketing outco ฉัน , งานแสดงสินค้า , ลูกค้า , แผนการตลาด , เทรนด์ , ความภักดีของลูกค้า , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) , การบอกต่อ.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#ศพททวไป #เกยวกบ #การตลาดและโฆษณา ศัพท์,ภาษาอังกฤษ,โฆษณา,การตลาด,Advertising,Marketing,Vocabulary ศัพท์ทั่วไป เกี่ยวกับ การตลาดและโฆษณา ศัพท์การตลาด

You may also like