วิปัสสิสสะ (อาฏานาฏิยะปะริตตัง) ฝึกหัดสวดมนต์ | บท สวด วิ ปั ส สิ ส สะ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

วิปัสสิสสะ (อาฏานาฏิยะปะริตตัง) ฝึกหัดสวดมนต์ | บท สวด วิ ปั ส สิ ส สะ

ดูรายละเอียด

บรรยายของ Atanatiyaparittam vipassissa namatthu cakkhumantassa sirimato sikissa SAPI namatthu sabbhabhutanukampino vessabhassa namat พฤหัสบดี nahatagassa tapassino namatthu kakusandhassa marasenappamattino Konakamanassa namatthu bharaha ๎ Manassa vusimato kassapassa namatthu vippamuttassa sabpathi angkirasassa namatthu sak ๎ยา Puttassa sirimato โย่อิหม่าม dhammadesesi Sabbhadukkhapanutanang Ye Japi Nibbuta Loke Yathaphutang Vipassisung Te นะ Apisuna มหัฏฐ วิทยสารทะ หิตัง เทวะมันสาสนัง นมัสสันติ โกตะมัง วิชชาระสังปัน มหังตัง วิทยสารทัง (วิชชาระสังปันนันท์ พุทธดัง วันตมะ โกตะมันติ).

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#วปสสสสะ #อาฏานาฏยะปะรตตง #ฝกหดสวดมนต [vid_tags] วิปัสสิสสะ (อาฏานาฏิยะปะริตตัง) ฝึกหัดสวดมนต์ บท สวด วิ ปั ส สิ ส สะ

You may also like