วิทยากร โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดย คุณครูหวาน ณ กศน. ศรีรัตนะ | ไม่ ผ่าน ภาษา อังกฤษ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

วิทยากร โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดย คุณครูหวาน ณ กศน. ศรีรัตนะ | ไม่ ผ่าน ภาษา อังกฤษ

ดูรายละเอียด

อาจารย์ประจำโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมืออาชีพ โดย #ครูวรรณ ขนิษฐา จำปาทอง ที่ NSW อำเภอศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ ขอบคุณทุกท่าน น้องๆ นศ.น่ารักมาก ….

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#วทยากร #โครงการอบรม #ภาษาองกฤษเพอการสอสารดานอาชพ #โดย #คณครหวาน #ณ #กศน #ศรรตนะ [vid_tags] วิทยากร โครงการอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดย คุณครูหวาน ณ กศน. ศรีรัตนะ ไม่ ผ่าน ภาษา อังกฤษ

You may also like