ลูกจ้างต้องได้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #mfinance | การปิดบริษัท | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ลูกจ้างต้องได้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #mfinance | การปิดบริษัท

ดูรายละเอียด

พนักงานต้องรู้! เงินชดเชยเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #ไฟแนนซ์ #ช่องเอ็ม #mfoodtv #นายจ้าง #กระทรวงแรงงาน #ประกันสังคม #เครดิตการจ้างงาน : กระทรวงแรงงาน หลักเกณฑ์การชดเชย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 1 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้างดังนี้ 1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ถึง 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างใน 30 วันที่ผ่านมา ของงานสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง 90 วันที่ผ่านมาหรือไม่? น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 90 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานคำนวณเป็นหน่วย 3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ถึง 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 0 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 0 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลการคำนวณตามหน่วยที่ 4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างครั้งสุดท้าย อัตราค่าจ้าง 240 วันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของ 240 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานคำนวณเป็นหน่วย 5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีแต่ไม่ถึง 20 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างของตน อัตราสุดท้าย 300 วันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานคำนวณเป็นหน่วย 6) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่า 400 วัน ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 400 วันสุดท้ายของการทำงานสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#ลกจางตองได #คาชดเชยเมอถกเลกจาง #สทธลกจาง #คาชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลกจาง #mfinance กระทรวงแรงงาน,mfoodtv,mfinance,ช่องเอ็ม,พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน,แรงงาน,ลูกจ้าง,นายจ้าง,ค่าชดเชย,จ่ายชดเชย,เงินชดเชย,เงินเยียวยา,สิทธิลูกจ้าง,กรณีถูกเลิกจ้าง,นายจ้างเลิกกิจการ,ลูกจ้างต้องออกจากงาน,กฏหมายแรงงาน,กฎหมายน่ารู้,โควิด,covid,เราไม่ทิ้งกัน,ไล่ออก,ลาออก,อายุงาน,การเลิกจ้าง,ให้ออก,เซ็นต์ใบลาออก,ลาออกโดยสมัครใจ,สมัครใจลาออก,สัญญาจ้าง,สัญญาจ้างงาน,ตกงาน,ว่างงาน,พักงาน,ไม่มีงานทำ,ลงทะเบียนรับสิทธิ์,เงินทดแทน,เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะ,ตรวจสอบสถานะเกษตรกร,เช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะ ลูกจ้างต้องได้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #mfinance การปิดบริษัท

You may also like