ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2562 Ep.1 : ภาษีครึ่งปี คืออะไร คิดยังไง ภงด94 ยื่นตอนไหน? | ภ งด 2 คือ อะไร | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2562 Ep.1 : ภาษีครึ่งปี คืออะไร คิดยังไง ภงด94 ยื่นตอนไหน? | ภ งด 2 คือ อะไร

ดูรายละเอียด

ภาษีครึ่งปีคืออะไร? การคำนวณคืออะไร? ภ.ง.ด. คืออะไร 94 ฟอร์มในปี 2019? ใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี? คุณสามารถดูคำตอบได้แล้ว กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (คนธรรมดา) ต้องมีรายได้ประเภท 5 – 8 ในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน) เกิน 60,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นภาษี โดยยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี สำหรับวิธีการคำนวณ โดยจะใช้หลักการเดียวกันนี้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีโดยไม่มีการบิดเบือน วิธีการคำนวณแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีรายได้สุทธิ และ วิธีรายได้พึงประเมิน (0.5 เปอร์เซ็นต์ x รายได้) แต่การหักบางรายการเพียงครึ่งเดียว เช่น การหักส่วนบุคคลลดลงเหลือ 30,000 บาท คำแนะนำเพิ่มเติม การยื่นภาษีครึ่งปีของ Pre-Nom คือ หากมีการขาย LTF หรือ RMF รวมถึงภาษีในใบเสร็จในครึ่งปีหลัง พวกเขาควรจะยื่นภาษีอย่างถูกต้องแม้ว่าจะไม่ได้เสียภาษีก็ตาม รวมถึงค่าลดหย่อนภาษีที่ใช้ในครึ่งปี ควรเริ่มเก็บเอกสารเพื่อยื่นภาษีด้วย จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับครึ่งหลังได้อย่างถูกต้อง # ยื่นภาษีครึ่งปี # ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา # ภาษีครึ่งปี # ภงด.94 # คำนวณภาษีครึ่งปี กดสมัครอุดหนุนกันด้วยนะครับ ติดตามช่องทางอื่นๆ ของ Pri Nom ได้ที่ FB : Twitter : Podcast : ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#ภาษเงนไดบคคลธรรมดาครงป #Ep1 #ภาษครงป #คออะไร #คดยงไง #ภงด94 #ยนตอนไหน ภาษีครึ่งปี,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,ภาษีเงินได้,ขายของออนไลน์,ยื่นภาษี,วางแผนภาษี,ภงด94,ภาษี,ภาษีปี 2562,คำนวณภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 2562 Ep.1 : ภาษีครึ่งปี คืออะไร คิดยังไง ภงด94 ยื่นตอนไหน? ภ งด 2 คือ อะไร

You may also like