ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี Ep.2 : ประมาณการขาดเกิน 25% และเหตุอันควรที่ไม่เสียเงินเพิ่ม 20% | อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2561 ใหม่ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี Ep.2 : ประมาณการขาดเกิน 25% และเหตุอันควรที่ไม่เสียเงินเพิ่ม 20% | อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2561 ใหม่

ดูรายละเอียด

ปัญหากวนใจประการหนึ่งของการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีคือเมื่อคาดว่ากำไรจะน้อยกว่ากำไรจริงมากกว่า 25% โดยไม่มีเหตุผล จะส่งผลให้ธุรกิจของเราต้องจ่ายเพิ่มอีก 20% ของภาษีที่เสียไปทันที คลิปนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าหากในตอนแรก บริษัท Buck Nom ประมาณการกำไรสุทธิประจำปีไว้ที่ 1,000,000 บาท ปรากฎว่าปลายปีนี้ มีกำไรจริง 3,000,000 บาท ปรากฎว่าประมาณการกำไรน้อยกว่ากำไรจริง 2,000,000 บาท หรือคิดเป็น 66.67% ซึ่งมากกว่า 25% ซึ่งจะทำให้บริษัทของบางนมต้องจ่ายเพิ่มอีก 20% ของภาษีที่ชำระทันที หากไม่มีเหตุอันควรชี้แจงกับกรมสรรพากรให้ชัดเจน หรือปฏิบัติตามแนวทางผ่อนปรนดังต่อไปนี้ ภาษีครึ่งปีที่คำนวณได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีสิ้นปีที่คำนวณในปีที่แล้ว หากประมาณการกำไรสุทธิของปีนี้ไม่ต่ำกว่ากำไรสุทธิของปีที่แล้ว ก็ถือว่ามีเหตุอันสมควรเช่นกัน รายละเอียดดูได้จากคลิปนี้ครับ #ภาษีเงินได้นิติบุคคล #ภาษีครึ่งปี #ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี #ภงด51 #ประมาณการกำไรสุทธิ #สาเหตุที่สมเหตุสมผล # ประมาณการขาดแคลน #ยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ติดตามช่องทางอื่นๆ ของ Pri Nom ได้ที่ FB : Twitter : Podcast : ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#ภาษเงนไดนตบคคลครงป #Ep2 #ประมาณการขาดเกน #และเหตอนควรทไมเสยเงนเพม ภาษีครึ่งปี,ภาษีเงินได้นิติบุคคล,ภงด51,ประมาณการขาดเกิน,ประมาณการกำไรสุทธิ,เงินเพิ่ม,เหตุอันสมควร,ประมาณการภาษีครึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี Ep.2 : ประมาณการขาดเกิน 25% และเหตุอันควรที่ไม่เสียเงินเพิ่ม 20% อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2561 ใหม่

You may also like