พิธีบรรพชาสามเณร | การบรรพชา | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

พิธีบรรพชาสามเณร | การบรรพชา

ดูรายละเอียด

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จัดโครงการบวชสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2560.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#พธบรรพชาสามเณร ACTV Online,อนุบาลนครสวรรค์,ACTV,Worldwide พิธีบรรพชาสามเณร การบรรพชา

You may also like