พระฉันนะเถระ ภิกษุผู้ดื้อรั้นที่สุดในพุทธกาล ผู้ถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ | พระฉันนะ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

พระฉันนะเถระ ภิกษุผู้ดื้อรั้นที่สุดในพุทธกาล ผู้ถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ | พระฉันนะ

ดูรายละเอียด

#นาย. จันทร์ #พระมี #พระพุทธศาสนา #พระพุทธเจ้า #ประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้า.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#พระฉนนะเถระ #ภกษผดอรนทสดในพทธกาล #ผถกสงฆลงพรหมทณฑ [vid_tags] พระฉันนะเถระ ภิกษุผู้ดื้อรั้นที่สุดในพุทธกาล ผู้ถูกสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ พระฉันนะ

You may also like