พระคาถาธารณปริตร ๙จบ ช่วยแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี ชีวิตสมบูรณ์ พูนสุข | คาถา พระ ปริตร | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

พระคาถาธารณปริตร ๙จบ ช่วยแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี ชีวิตสมบูรณ์ พูนสุข | คาถา พระ ปริตร

ดูรายละเอียด

มนตร์ธันนปริต ๙ จบช่วยแก้ไขสิ่งไม่ดี ภัยต่างๆ จากคน สัตว์ สัตว์อมนุษย์ ไสยศาสตร์ ไสยศาสตร์ ให้เจริญขึ้น มีชีวิตที่สมบูรณ์ รุ่งเรือง รุ่งเรือง แต่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือศีล 5 และท่องบทสวดนี้อย่างมั่นใจทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอนจะดีมาก ก่อนท่องคาถานี้ ให้ท่องอาราธนารับศีล ๕ ก่อน แล้วท่องบทนโม ๓ ก่อนทุกครั้ง เพื่อช่วยชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อนท่องบทสวดเพื่อรับคาถาในตัวเรา วิดีโอนี้จัดทำโดย พจน์ ชินพัทธ์ พร้อมด้วยทีมงานของ Chinnapat Entertainment และเผยแพร่ทางออนไลน์โดย ช่อง PojDD TV.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#พระคาถาธารณปรตร #๙จบ #ชวยแกไขสงเลวรายใหกลายเปนด #ชวตสมบรณ #พนสข [vid_tags] พระคาถาธารณปริตร ๙จบ ช่วยแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี ชีวิตสมบูรณ์ พูนสุข คาถา พระ ปริตร

You may also like