"บัญชีและภาษีมือโปร" สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข | อบรมบัญชีออนไลน์ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

"บัญชีและภาษีมือโปร" สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข | อบรมบัญชีออนไลน์

ดูรายละเอียด

สัมมนาออนไลน์สำหรับ SMEs ผู้เสียภาษี ตอน “Accounting and Tax Pro” โดย ครูอุส ที่ปรึกษาธุรกิจและติวเตอร์บัญชี คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง “เพราะภาษีอยู่ใกล้คุณ แต่คุณอาจไม่เข้าใจภาษีดีพอ” ดังนั้นกระทรวงการคลังในฐานะองค์กรของรัฐซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศและรับผิดชอบโดยตรงต่อภาษีต่างๆ ของประเทศไทย เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ ‘ภาษี’ เรื่องง่ายๆ ที่ประชาชนทุกคนสามารถทำได้’ ‘เข้าใจ’ โครงการคลินิกภาษี ‘กระทรวงการคลัง’ ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านภาษีอย่างครอบคลุมแก่ประชาชน รวมถึงนวัตกรรมบริการด้านภาษีของกรมสรรพากร 3 แห่ง ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เน้นให้บริการ ณ จุดหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กระทรวงการคลังได้เลือกเว็บไซต์ Facebook (@TaxClinicMOF) และ Call center 1689 ตามลิงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของกระทรวงการคลังร่วมกับปชช..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#quotบญชและภาษมอโปรquot #สมมนาออนไลน #SMEs #ภาษพาสข SMEs,ภาษีพาสุข,คลินิกภาษี,สัมมนาออนไลน์,ครูอัส,บัญชี,ภาษี "บัญชีและภาษีมือโปร" สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข อบรมบัญชีออนไลน์

You may also like