บทสวดโพชฌังคปริตร | โดยพระมหาศรัณ สารธมฺโม | บทสวดโภชงคปริต | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

บทสวดโพชฌังคปริตร | โดยพระมหาศรัณ สารธมฺโม | บทสวดโภชงคปริต

ดูรายละเอียด

00:00 เริ่ม 00:13 อาราธนาพระปริตร 01:05 ชุมนุมเทวดา 03:02 ภุภกามนาคร ปริตร 03:34 ติสรานา ปริตร 06:03 อัฐฐิสา ปริตร (อิหม่ามมงคล) 08:34 ฉัตร ปริตร, 31:30 โบจจังคปริต, 33:25 มหากัสสปปะจงคปาริต , 37:50 มหาโมคคัลลานะ โปจจังคาปริต, 42 :22 มหากุนตโภชงคาปริต 46:03 คีรีมานันทะ ปริตร 01:02:20 (พระเมตตากว้าง) อัตตภรณะคถ 01:03:35 อุดิศรานาค 01:06:34 พรหมวิหาร #บทสวดโบจงคปริตคืออะไร ? บทนี้เป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์มักสวดในงานฉลองวันเกิด หรือสวดมนต์เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยให้มีพลังสร้างจิตสำนึก ซึ่งบทนี้จะมีพลังมากถ้ารวมกับการทำสมาธิและการทำสมาธิ ความเชื่อที่ว่าคำอธิษฐานนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่เจ็บป่วยและทุกข์ทรมานมาก พระองค์จึงได้ถวายบทสวดบัญชชาแก่พระมหากัสสปะ ให้ท่านฟังและน้อมถวายตาม ได้ฟังบทสวดมนต์และพระมหากัสสปะไตร่ตรองพระธรรมแล้วพบว่าท่านหายจากโรคได้ ได้แสดงธรรมนี้แก่พระโมคคัลลานะ ผู้เป็นทุกข์เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นก็พบว่าโมคคัลลานะหายจากทุกข์แล้ว และเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อพระพุทธองค์ทรงประชวร พระองค์จึงตรัสกับพระจันทาเถระให้ตรัสรู้ ซึ่งพบว่าพระพุทธเจ้าทรงรักษาให้หายขาด ชาวพุทธจึงเชื่อว่าการสวดมนต์โบจังช่วยรักษาโรคได้ แต่ตามความเป็นจริงแล้ว พระไตรปิฎกตรัสว่า โบจงคปริตา คือ หลักธรรมที่ทรงแสดงธรรมว่าด้วยปัญญา เป็นคำสอนให้จิตใจผ่องใส แจ่มใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจได้ เพราะจิตใจสัมพันธ์และสัมพันธ์กับกาย เนื่องจากร่างกายและจิตใจพึ่งพาอาศัยกัน ถ้าใจดี ร่างกายก็จะดี หลักการของโพจงคือการปฏิบัติทั่วไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น เพราะโพธิสัตว์หมายถึง “พระโพธิสัตว์” หรือ “พระโพธิสัตว์” จึงเป็นกายแห่งการตรัสรู้ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญา ดังนั้น หากเราสวดบทนี้ด้วยความเข้าใจในสาระสำคัญ เราจะเห็นว่าการเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิต เป็นเรื่องธรรมดา แล้วจะส่งเสริมให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรม แปลว่า เวลาป่วย ก็เป็นช่วงที่ดีที่จะผ่อนคลายจิตใจ ได้ปฏิบัติธรรม *********************************************** *** ************************** ฝากกดติดตามช่อง Youtube นี้ และกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป ถ้ามีเวลาว่างก็จะทำคลิปสวดมนต์ให้ผู้แสวงบุญต่อไป และสามารถติดตามได้อีกช่องทางหนึ่ง Facebook: เขมสราญ ขออวยพรให้ผู้ฟังทุกคนมีความสุขและโชคดี รุ่งเรือง….

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#บทสวดโพชฌงคปรตร #โดยพระมหาศรณ #สารธมโม [vid_tags] บทสวดโพชฌังคปริตร | โดยพระมหาศรัณ สารธมฺโม บทสวดโภชงคปริต

You may also like