บทสวดสรรเสริญพระศิวะ – เปิดฟังเพื่อความมงคล ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้าย และประสบความสำเร็จทุกด้าน | พระศิวะมหาเทพ ย้อนหลัง | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

บทสวดสรรเสริญพระศิวะ – เปิดฟังเพื่อความมงคล ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้าย และประสบความสำเร็จทุกด้าน | พระศิวะมหาเทพ ย้อนหลัง

ดูรายละเอียด

บทสวดมนต์ไหว้พระศิวะมหาเทวี “โอม นมาศ ศิวะยะ” ทั้ง ๓ จบ แล้วกล่าวเพลงสรรเสริญพระอิศวร โอม กระปุรการัม กรรณาวตาราม สัมสรสาร ภุชเกน ดาราราม สัตวา สันตฺตมหริทยาราวินเท ภะวะมภวาณี สหิตัม นามามิ ==================================== พระเครื่องปารมิตา (บารมี) อย่าลืม เพื่อติดตามและติดตามช่องทางอื่นๆ Line : @365sskvt (มี@) IG : paramitas_amulets Facebook page : #พระศิวะ #พระศิวะ #สวดมนต์ไหว้พระศิวะ #คำอธิษฐานของชาวฮินดู #สรรเสริญพระอิศวร #SaiMutelu #เทพเจ้าฮินดู #ganesh #ganapati #bappa #bappamorya #พระพิฆเนศ #hindugod #shivamahadev.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#บทสวดสรรเสรญพระศวะ #เปดฟงเพอความมงคล #ชวยขจดสงชวราย #และประสบความสำเรจทกดาน [vid_tags] บทสวดสรรเสริญพระศิวะ – เปิดฟังเพื่อความมงคล ช่วยขจัดสิ่งชั่วร้าย และประสบความสำเร็จทุกด้าน พระศิวะมหาเทพ ย้อนหลัง

You may also like