บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ขันธะปะริตตะคาถา ๙ จบ Paritta Chanting – Khanthaparitta Khatha | บท สวด มนต์ วิ รู ปัก เข | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ขันธะปะริตตะคาถา ๙ จบ Paritta Chanting – Khanthaparitta Khatha | บท สวด มนต์ วิ รู ปัก เข

ดูรายละเอียด

บทสวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตโต ปริตตะ บทสวด – คันธปาริตตา คฑา ..ขันธปริต เป็นส่วนหนึ่งของอาหิราชสูตร บทที่ว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึงพญานาค ๔ จำพวก หรือย่อว่า ….

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#บทสวดมนต #วรปกเข #quotขนธะปะรตตะคาถา #๙ #จบ #Paritta #Chanting #Khanthaparitta #Khatha [vid_tags] บทสวดมนต์ วิรูปักเข "ขันธะปะริตตะคาถา ๙ จบ Paritta Chanting – Khanthaparitta Khatha บท สวด มนต์ วิ รู ปัก เข

You may also like