บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา) | บท สวด อาระ หั ง | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา) | บท สวด อาระ หั ง

ดูรายละเอียด

อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวะ พุทธ ภะคะวันตัง อภิวาเตมี (กราบ) พระผู้มีพระภาค พระอรหันต์เครื่องดับเพลิง ดับทุกข์ที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองโดยสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรอบรู้ พระปรินิพพาน พระผู้มีพระภาค สวักขาโต ภะคะวะตะ ธัมโมธัมมัน นมัสสมิ (กราบ) พระธรรมเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้าได้กราบทูลพระธรรมสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังหังนะมามิ (กราบ) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค ข้าพเจ้ากราบพระสงฆ์ ——– หลวงพ่อชา สุพัทฺโต เสียงเทศน์ – หลวงพ่อชา สุพัทฺโต เทศน์ภาษาอีสาน – ฝึกคาถาชินบัญชร – ข้อคิดดีๆ จาก ดร.อาจ ชุมสายณ อยุธยา – เพลงสวดมนต์ – ฟังเพลงธรรมะ – ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#บทสวดมนตบชาพระรตนตรย #อะระหงสมมา บูชาพระรัตนตรัย,สวดมนต์,ไหว้พระ,บทกราบพระรัตนตรัย บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา) บท สวด อาระ หั ง

You may also like