บทสวดมนต์จุลไชยยปกรณ์ [anurakdhamma] | บทสวดจุลลไชยยปกรณ์ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

บทสวดมนต์จุลไชยยปกรณ์ [anurakdhamma] | บทสวดจุลลไชยยปกรณ์

ดูรายละเอียด

“บทสวดมนต์พระพุทธมนต์” ชุดสวดมนต์ชุดนี้ ใช้สำหรับฟังคำอธิษฐานและสวดมนต์ตามด้วยการฟังบทสวดมนต์ที่สวยงามของพระสงฆ์ควบคู่ไปกับบทสวดมนต์ให้ผู้ชมได้สวดมนต์ตามความเหมาะสม ชุดคำอธิษฐานนี้มีทั้งหมด 30 ไฟล์จากพระธรรม ชมรมอนุรักษ์. ได้บันทึกบทสวดมนต์พร้อมวิดีโอ เพื่อการกุศลของมวลชนให้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ทุกวันสวดมนต์นี้ ชมรมอนุรักษ์ธรรมได้เตรียมเผยแผ่พระพุทธศาสนา คำอธิษฐานนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ … โดยนักเรียนอภิธรรม ของมูลนิธินับมหานิรานนท์ รุ่นที่ 25 และพระจากวัดจากแดงกำลังสวดมนต์….ซึ่งสวยงามมาก ชมรมอนุรักษ์ธรรมจึงขออนุญาตนำคำอธิษฐานนี้มาเผยแพร่ในฐานะสวนนุตริยา…น่าฟัง ***ไม่สงวนลิขสิทธิ์*** ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#บทสวดมนตจลไชยยปกรณ #anurakdhamma anurakdhamma,บทสวดมนต์,จุลไชยยปกรณ์,พุทธศาสนา,พระพุทธเจ้า,วิปัสสนา,กรรมฐาน,สมาธิ,ฟังธรรม,ธรรมะ,สติ,ปัญญา,ศีล,dhamma,meditation,สวดมนต์,ภาวนา,กุศล,บุญ,กรรม,บาป,ทำบุญ,เมตตา บทสวดมนต์จุลไชยยปกรณ์ [anurakdhamma] บทสวดจุลลไชยยปกรณ์

You may also like