นายสันติภาพ รามสูต / จัดหางานจังหวัดสงขลาเชิญชวนสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที | สำนักงาน จัดหา งาน สงขลา | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

นายสันติภาพ รามสูต / จัดหางานจังหวัดสงขลาเชิญชวนสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที | สำนักงาน จัดหา งาน สงขลา

ดูรายละเอียด

ข่าว สันติ รามสูต ทีวี 5 สงขลา / เปิดแล้ว…สงขลา รับสมัครงาน เข้าร่วมบริการกับศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา (ศูนย์ราชการ) ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ นางเยาวภา พิบูลย์พร กรมการจัดหางานสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ศูนย์ราชการได้เปิดที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เข้าร่วมสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที เวลา 11.00 – 17.00 น. จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญหาย ,แคชเชียร์และเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่ ตำแหน่งที่รับสมัคร : พนักงานขาย 10 ตำแหน่ง, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป, สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่, งานประจำ, พาร์ทไทม์, 20 ตำแหน่ง , บริษัท เดอะ มาร์เก็ตเพลส จำกัด นักออกแบบกราฟิกและผู้ประสานงานกิจกรรม ผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ราชการ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กับนายจ้าง/สถานประกอบการ พร้อมสัมภาษณ์ทันที ส่วนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลามีบริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ การลงทะเบียน/การรายงานตัวผู้เอาประกันภัยกรณีบริการแนะแนวอาชีพว่างงานร่วมกับศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 19.00 น. เพื่อเปิดศูนย์บริการร่วม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ให้บริการทุกวัน รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ นักเรียน ผู้สูงอายุ คนพิการ การเข้าถึงบริการของสำนักงานสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ว่างงาน ผู้หางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นับจากนี้เป็นต้นไป สำหรับศูนย์ราชการ ชั้น 4 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ มีหน่วยงานราชการ 7 หน่วย พร้อมให้บริการประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลา ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ , การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ เป็นผู้ชำระค่าน้ำประปา ,สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา. บริการชำระภาษีรถยนต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ให้บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ / ลงทะเบียนรายงานผู้ประกันการว่างงาน / บริการแนะแนวอาชีพ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน และอำเภอหาดใหญ่ ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#นายสนตภาพ #รามสต #จดหางานจงหวดสงขลาเชญชวนสมครงานพรอมสมภาษณทนท นายสันติภาพ รามสูต นายสันติภาพ รามสูต / จัดหางานจังหวัดสงขลาเชิญชวนสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ทันที สำนักงาน จัดหา งาน สงขลา

You may also like