ตอน 3 การประเมิน LPA ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา | แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ตอน 3 การประเมิน LPA ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา | แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

ดูรายละเอียด

ส่วนที่ 3 การประเมิน LPA ส่วนที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2563.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#ตอน #การประเมน #LPA #ดานท #ดานการบรหารงานบคคลและกจการสภา [vid_tags] ตอน 3 การประเมิน LPA ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

You may also like