ตอน 13 การประเมิน LPA ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ | แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ตอน 13 การประเมิน LPA ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ | แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

ดูรายละเอียด

มาตรา 13 การประเมิน LPA ส่วนที่ 4 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#ตอน #การประเมน #LPA #ดานท #ดานการบรการสาธารณะ [vid_tags] ตอน 13 การประเมิน LPA ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

You may also like