ตอนที่ 13 ออกแบบสลิปเงินเดือนและการพิมพ์สลิปเงินเดือนของพนักงาน | แบบ ฟอร์ม หนังสือ รับรอง เงินเดือน พนักงาน บริษัท | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ตอนที่ 13 ออกแบบสลิปเงินเดือนและการพิมพ์สลิปเงินเดือนของพนักงาน | แบบ ฟอร์ม หนังสือ รับรอง เงินเดือน พนักงาน บริษัท

ดูรายละเอียด

การออกแบบสลิปเงินเดือน เราต้องเพิ่มสลิปเงินเดือนของบริษัท ที่นี่ใช้เอกสารใบรับรองเงินเดือน ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับสลิปเงินเดือนในการออกแบบ สลิปเงินจะต้องทำกับพนักงานก่อนที่พนักงานจะได้รับเงินเดือน 1-2 วัน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบความถูกต้องของยอดดุลตามที่ได้ทำไปแล้วและมีการหักอะไรบ้าง พนักงานจะได้ทราบข้อมูลก่อนรับเงินจึงจะแก้ไขได้ทันท่วงที โอนเงินเดือนให้พนักงาน (Smart biz ของ อ.ขวัญฤดี อำนวยเวโรจน์).

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#ตอนท #ออกแบบสลปเงนเดอนและการพมพสลปเงนเดอนของพนกงาน [vid_tags] ตอนที่ 13 ออกแบบสลิปเงินเดือนและการพิมพ์สลิปเงินเดือนของพนักงาน แบบ ฟอร์ม หนังสือ รับรอง เงินเดือน พนักงาน บริษัท

You may also like