ชนชราแห่งอนาคต Fusing Forward | EP1/4 | tcdc สมัคร งาน | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ชนชราแห่งอนาคต Fusing Forward | EP1/4 | tcdc สมัคร งาน

ดูรายละเอียด

เมื่อวัยชราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเด็กในอนาคตจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ใหญ่ในวันก่อน สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่เราพร้อมที่จะเติบโตด้วยตัวเราเอง ต่อจากนิทรรศการ “คนชราแห่งอนาคต: นิยามใหม่ โอกาส และความท้าทาย” ซึ่งจัดโดย Creative and Design Center (TCDC) โครงการ “คนชราแห่งอนาคต” กลับมาพร้อมกับความร่วมมือกับโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสและความท้าทายของสังคมสูงวัยที่กำลังจะเกิดขึ้น ผ่านการวิจัยประยุกต์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Connectivity) ตลอดจนการใช้การออกแบบเพื่อแปลง BIG DATA เป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน Internet Of Things (IOT) ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้นำช่องทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หลอมรวมไปข้างหน้า หลอมรวมไปข้างหน้า 6:08 อาจารย์ ชนากาญจน์ สันตยานนท์ นางสาวกัลยา โกวิทวิศิษฏ์ เศรษฐกิจเงิน 23:35 อาจารย์ คุณภัทรวุฒิ สกุลธานี อาจารย์ Internet Of Things คุณชิเงรุ โคบายาชิ ศาสตราจารย์ สถาบันสื่อขั้นสูง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (IAMAS) ออกแบบโดย Data Lecturer ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.สมธพล ธนพันธ์โต๊ะกลม อภิปราย – ความสุข วัฒนธรรม และการเคลื่อนไหว ผู้ดูแล คุณกัลยา โกวิทวิศิษฐ์ I PAY IT FORWARD DIBDEE Company DESIGNED PARK 31 มกราคม 2562 Talk | Bangkok Design Week 2019 TCDC กรุงเทพ Subscribe to TCDC Channel: ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#ชนชราแหงอนาคต #Fusing #EP14 Silver Economy,ออกแบบ,นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ,ผู้สูงอายุ,สังคมผู้สูงอายุ,ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ,ธุรกิจสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ,ITAP,การออกแบบผลิตภัณฑ์,BKKDW2019,Bangkok Design Week ชนชราแห่งอนาคต Fusing Forward | EP1/4 tcdc สมัคร งาน

You may also like