ควอนตัมอินเทอร์เน็ต ส่งข้อมูลไกล 20,000 กิโล ไร้สัญญาณรบกวน | อินเทอร์เน็ต คือ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ควอนตัมอินเทอร์เน็ต ส่งข้อมูลไกล 20,000 กิโล ไร้สัญญาณรบกวน | อินเทอร์เน็ต คือ

ดูรายละเอียด

อินเทอร์เน็ตควอนตัม เป็นวิธีการใหม่ในการสื่อสารข้อมูลที่น่าสนใจในทางทฤษฎี แต่จะนำไปปฏิบัติในวงกว้างได้จริงหรือ? คำตอบคือมันเป็นไปได้อย่างแน่นอน… จากการทดลองล่าสุดที่ทำการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างดาวเทียมในวงโคจร กับสถานีฐานบนโลก ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ประสบความสำเร็จในการส่งโฟตอนหรืออนุภาคของแสง (โดยมีข้อมูลบางส่วนติดอยู่กับอนุภาคแสง) ในรูปแบบของพัลส์ของแสงอินฟราเรด มันส่งข้อมูลจากดาวเทียม GLONASS ของรัสเซียไปยัง Space Geodesy Center (สถานีสำหรับศึกษาขนาดและรูปร่างของโลก) ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานอวกาศของอิตาลี ***GLONASS (Global Navigation Satellite System) ของรัสเซียรูปแบบเดียวกับระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกา โดยการส่งสัญญาณนี้ จะทำได้ไกลกว่า 20,000 กิโลเมตร (12,427 ไมล์) ในอวกาศและในชั้นบรรยากาศของโลกโดยไม่มีสัญญาณรบกวน และไม่มีข้อมูลสูญหาย ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากกับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลรูปแบบอื่น ความสำเร็จของการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตควอนตัมนี้สามารถนำไปใช้กับระดับการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลก.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#ควอนตมอนเทอรเนต #สงขอมลไกล #กโล #ไรสญญาณรบกวน ข่าวต่างประเทศ,วิทยาศาสตร์,ไอที,วิทยาการ,ควอนตัมอินเทอร์เน็ต,GLONASS,ดาวเทียม,อินเทอร์เน็ต,โฟตอน,รัสเซีย,อิตาลี,นักวิทยาศาสตร์,ส่งข้อมูลไกล,สัญญานรบกวน,อวกาศ,internet,quantum ควอนตัมอินเทอร์เน็ต ส่งข้อมูลไกล 20,000 กิโล ไร้สัญญาณรบกวน อินเทอร์เน็ต คือ

You may also like