ขั้นตอนจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี บริษัทจำกัด l Challenge Day 7 – 21 คลิป | การ จดทะเบียน เลิก บริษัท | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ขั้นตอนจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี บริษัทจำกัด l Challenge Day 7 – 21 คลิป | การ จดทะเบียน เลิก บริษัท

ดูรายละเอียด

#ขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ #ตัวอย่างการชำระบัญชีบริษัทให้เสร็จ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ 👉 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬ บริษัท ขั้นตอนการชำระบัญชี จำกัด 1. เมื่อ บริษัท เลิกกิจการ 2. ประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง 3. ส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี) ขั้นตอนที่ 2-3 ผู้ชำระเงินต้องบัญชี ให้ดำเนินการได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทเลิกกิจการ 4. จัดทำงบการเงิน ณ วันที่บริษัทเลิกกิจการ (วันที่ที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกกิจการ หรือวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกกิจการ) 5 . ยื่นงบการเงิน ณ วันที่เลิกบริษัทให้รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง 6. ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันที่เลิกกิจการ ชำระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน ณ วันที่สิ้นสุด 8. ผู้ชำระบัญชีชำระสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท (ถ้ามีทรัพย์สินก็ต้องขายออก 9. เมื่อมียอดคงเหลือให้คืนทุนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10. ออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการชำระบัญชี รายงาน 11. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี 12. ผู้ชำระบัญชีกรอกคำขอจดทะเบียนชำระบัญชีแล้วยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี ▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⭐หลักสูตรออนไลน์⭐ 1. บัญชีภาษีขายออนไลน์ #LAZADA #SHOPEE #FACEBOOK 2. การวางแผนภาษี #ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน บุคคลธรรมดา 3. #เปิดบริษัทใหม่ ต้องทำอย่างไร ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ สมัครเรียน : 📌 Inbox : ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ #บัญชีภาษีขายออนไลน์ #บัญชีภาษีต่อวัน คลิป # ขายของออนไลน์ #แม่ค้า #แม่ค้าออนไลน์ #แม่ค้าออนไลน์ #ธุรกิจออนไลน์ #หาเงินออนไลน์ ..

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#ขนตอนจดทะเบยนเสรจชำระบญช #บรษทจำกด #Challenge #Day #คลป ขั้นตอนจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี บริษัทจำกัด,เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร,ตัวอย่างเสร็จการชําระบัญชีบริษัท ขั้นตอนจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี บริษัทจำกัด l Challenge Day 7 – 21 คลิป การ จดทะเบียน เลิก บริษัท

You may also like