ขนมหวานกับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย : อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด | พิธีกรรม ศาสนา พราหมณ์ | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

ขนมหวานกับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย : อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด | พิธีกรรม ศาสนา พราหมณ์

ดูรายละเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ของหวานและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย” วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จัดโดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: https://jpfo.info/ .

#ขนมหวานกบพธกรรมของศาสนาพราหมณฮนดในสงคมไทย #อาจารยกตตพงศ #บญเกด [vid_tags] ขนมหวานกับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย : อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด พิธีกรรม ศาสนา พราหมณ์

You may also like