การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เทคโนโลยี ป.3 บทที่ 6) | แบบฝึกหัด บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต เฉลย | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เทคโนโลยี ป.3 บทที่ 6) | แบบฝึกหัด บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต เฉลย

ดูรายละเอียด

วิดีโอนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สวทช. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูที่นี่ .

#การแกปญหาอยางเปนระบบ #เทคโนโลย #ป3 #บทท coding,วิทยาการคำนวณ,สสวท,ประถม,หลักสูตร,โค้ดดิ้ง,ความคิด,สร้างสรรค์,เรียนรู้,โปรแกรม,programming,ศตวรรษที่ 21,สื่อการสอน,สื่อการเรียน,ครู,นักเรียน การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เทคโนโลยี ป.3 บทที่ 6) แบบฝึกหัด บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต เฉลย

You may also like