กฐินคือ? ความหมายของกฐิน 4 ประการ | ความ หมาย ของ กฐิน | คอลเลกชันภาพยนตร์ที่ดีที่สุด

by adminjpfo

กฐินคือ? ความหมายของกฐิน 4 ประการ | ความ หมาย ของ กฐิน

ดูรายละเอียด

หลังเข้าพรรษาจะเข้าสู่พิธีกฐินซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงวันแรม 15 ค่ำเดือน 12 ถือเป็นการทำบุญชั่วคราว ต่างจากผ้าป่า พิธีกฐินถือเป็นพระประเภทหนึ่ง หลายคนยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของการถวายกฐิน จีวรกฐินวางไว้หน้าพระภิกษุอย่างน้อยห้ารูป แล้วถวายพระภิกษุรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งหากท่านเกิดเป็นบุคคลในชาตินี้ อยากมีเงินโชคดีไม่มีวันตกต่ำ ขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน Phapaa อย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน การเป็นเจ้าภาพร่วมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นประธานหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้บริจาคเพียงเท่านี้ แต่การเป็นเจ้าภาพร่วม หมายถึง เป็นความสามัคคีของกฐินที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพในซองหนึ่งบาทหรือพันบาท ถือเป็นเจ้าบ้านแห่งบุญทั้งปวง ในชาดกที่เล่าถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้าในกาลก่อนๆ อย่างน่าอัศจรรย์ เราเห็นถึงความสำคัญของบุญกฐินโดยบอกว่าการทำบุญกฐินเป็นบุญใหญ่ ผู้บริจาคปรารถนาความสำเร็จในชีวิตใหม่ให้สำเร็จตามความปรารถนา หรืออยากได้พระพุทธ บุคลิกภาพดี สาวกก็ดี สวกาภูมิก็ดี เมื่อบุคคลมีบารมีและความกล้าหาญ ย่อมสำเร็จได้ตามปรารถนา หรือความประสงค์ ผู้ร่วมงานกฐินจะได้ประโยชน์ ผู้ที่ชักชวนให้ทอดกฐินเป็นกฐิน มิใช่ประโยชน์แก่เจ้าของกฐินเท่านั้น แม้แต่คนที่ชักชวนผู้อื่นให้ถวายกฐิน ถ้ารู้จักสวดมนต์ขอบุญก็ย่อมได้บุญเช่นกัน ยังได้ประโยชน์มากมายจากการร่วมทำบุญกฐิน และสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างง่ายดาย 2. ทำให้คนมีจิตใจที่สดชื่น บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เสมอ ๓. ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสมาธิและเข้าถึงธรรมได้ง่าย ๔. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถนำทรัพย์สมบัติไปทำบุญร่วมกับตนในอนาคตได้อย่างเต็มที่ 5. สร้างคนสวย ผิวสวย เป็นที่รักของคนทั่วไป 6. ทำให้คนมีชื่อเสียง มีเกียรติ น่ายกย่อง เป็นสถานที่แห่งศรัทธาและความเคารพ.

คุณสามารถชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น: ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ .

#กฐนคอ #ความหมายของกฐน #ประการ กฐิน,การทอดกฐิน,ความหมายของกฐิน,ความหมายของการทอดกฐิน,พิธีทอดกฐิน,สะดึง,ไม้สะดึง,บุญกิริยา,สังฆกรรม,ปู่จ๋านลองเล่า,ทอดกฐิน,สังฆทาน,ทำบุญ,พระ,ผ้า ไตร,การ ทำบุญ,เครื่อง กฐิน,บอกบุญ กฐินคือ? ความหมายของกฐิน 4 ประการ ความ หมาย ของ กฐิน

You may also like